KONSERT OCH MOTIONÄR               Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten! Gå gärna!


hem                                    program om Konsert och motionär kontakt f

2017 lördag 23 september kl 14  
Kottens café, motionscentralen i Fontin, Kungälv
Biggi Vinkeloe Band
läs mer
Biggi Vinkeloe saxofon
Peeter Uuskyla trummor
Roberto Bellatalla bas 
Nema Vinkeloe violin
lördag 14 oktober
kl 13 Bokhandeln Aniara
kl 19 Göteborgs litteraturhus     
Duo Ego och Eva-Maria Berg
läs mer   
Monica Danielson röst
Per Sjögren slagverk
Eva-Maria Berg dikt

Konsert och motionär presenterar några av vår tids flyhänta och och hurtiga musiker. Ströva gärna fram längs motionsslingan, promenadstråket, eller gångvägen mot ibland nya konsertrum. Upplev den uttrycksfulla och ekvilibristiska musiken framföras av bara farten. Välkomna!


_____________________________________________________________________

   Mikael Forsman i samarbete med GAC, Göteborg Artist Center